8

Usługi Księgowe:

 1. Prowadzenie dokumentacji podatkowej z wykorzystaniem profesjonalnych programów księgowych tj.:
  1. podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  2. ksiąg rachunkowych,
  3. ewidencji ryczałtowych,
  4. rejestrów VAT.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności zarządu)
 3. Obsługa kadrowo-płacowa.
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 5. Sporządzanie polityki rachunkowości.
 6. Sporządzanie deklaracji, informacji dla urzędów skarbowych.

 

6

Audyt:

 1. Kontrola i sprawdzanie ksiąg podatkowych i rachunkowych przedsiębiorstw.
 2. Nadzór nad działalnością księgową i podatkową dla firm posiadających zespół księgowy.
 3. Wyprowadzenie wadliwych i nierzetelnych ksiąg zgodnie z prawem bilansowym oraz podatkowym.

 

 

7

Wsparcie Biznesu:

 1. Przygotowanie biznes planu dla celów wewnętrznych, jak również dla urzędów ( w tym Urząd Pracy)
 2. Przeprowadzenie analizy finansowej firmy, określenie mocnych i słabych stron, optymalizacja kosztów
 3. Przekształcenia spółek
 4. Postępowanie upadłościowe i likwidacyjne spółek
 5. Opracowania dokumentacji wewnętrznych spółek.
 6. Pomoc przy pozyskaniu źródeł finansowania dla przedsiębiorstw.